Dirección: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España Teléfono: (+34) 982 410 968 Fax: (+34) 982 411 265

Inicio > Documentación > Subvenciones >

Compartir:

Subvenciones

Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos

Diario Oficial de Galicia de 31 de marzo de 2017 ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Extracto: Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozo

Diario Oficial de Galicia 31 de marzo de 2017 EXTRACTO da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade

Diario Oficial de Galicia do 09.01.2017 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Extracto: Axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de prod

Diario Oficial de Galicia do 09.01.2017 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL EXTRACTO da Orde do 27 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a creación de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario

Diario Oficial de Galicia de 09.01.2017 ORDE do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Extracto: Axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e ....

Diario Oficial de Galicia de 09.01.2017 EXTRACTO da Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agrofoestal e agroalimentario, e de intercambios e visitas a explotacións agrícolas e forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014- 2020, e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para os envestimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 para o exercicio 2017

Diario Oficial de Galicia de 30.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017.

Descargar

Extracto: Axudas para os envestimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020

Diario Oficial de Galicia de 30.12.2016 CONSELLERIA DO MEDIO RURAL EXTRACTO da Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2017.

Descargar

Proyecto financiado por Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente Feader Xunta de Galicia