Imprimir y PDF

Subvenciones


Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022) (extracto)

Diario Oficial de Galicia do 17 de marzo de 2022 INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EXTRACTO da Resolución do 16 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).

Descargar

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios (Feader) para 2022

Diario Oficial de Galicia do 7 de febreiro de 2022 Conselleria do Medio Rural ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A).

Descargar

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios (Feader) para 2022 (extracto)

EXTRACTO da Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A).

Descargar

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios

Diario Oficial de Galicia 13 de xaneiro de 2022 Conselleria do Medio Rural ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR443A).

Descargar

Extracto: Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios

Diario Oficial de Galicia 13 de xaneiro de 2022 Conselleria do Medio Rural EXTRACTO da Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR443A).

Descargar

Ayudas para las inversiones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, 2019-2023

Diario Oficial de Galicia de 30 de decembro de 2021 Conselleria do Medio Rural ORDEN de 15 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas para el período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2022 (código de procedimiento MR361A).

Descargar

Extracto: Ayudas para las inversiones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, 2019-2023

EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas para el período 2019-2023, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2022 (código de procedimiento MR361A).

Descargar

Ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países para 2022

Diario Oficial de Galicia de 16 de decembro de 2021 Conselleria Medio Rural ORDEN de 29 de noviembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento MR440D).

Descargar

Extracto:Ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países para 2022

EXTRACTO de la Orden de 29 de noviembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento MR440D).

Descargar

CONTACTO

Dirección: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SÍGUENOS EN: