Subvencións


Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios 2018

Diario Oficial de Galicia do 12 de xaneiro de 2018. ORDE do 18 decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

Descargar

Extracto: Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios 2018

Diario Oficial de Galicia do 12 de xaneiro de 2018. EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

Descargar

Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para o ano 2018

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Extracto: Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade para o ano 2018

EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Resolución axudas oas plans de reestructuración e reconversión da viña en Galicia ano 2017

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 1 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2017.

Descargar

Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios para o ano 2018

Diario Oficial de Galicia do 28 de decembro de 2017. ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Extracto: Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios para o ano 2018

EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018.

Descargar

Axudas para promocion exterios das empresas galegas (Galica Exporta Empresas)

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DO 21 DE DECEMBRO DE 2017. INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Descargar

Extracto: Axudas para promocion exterios das empresas galegas (Galica Exporta Empresas)

Descargar

CONTACTO

Enderezo: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SÍGUENOS EN: