Imprimir y PDF

Comités


Comité de Certificación

Está formado por:

  • D. Antonio Pavón Álvarez: membro do Servizo Xurídico do Consello Regulador
  • Dna. Merceces Martínez Fernández: Secretario do Consello Regulador (que actuará como Secretario do propio Comité de Certificación)
Ás reunións do Comité de Certificación asistirá o Director Técnico do Consello Regulador, para a presentación dos expedientes así como a aclaración de dúbidas e solicitudes de documentación complementaria que se solicite en cada caso. Estará presente nas reunións do Comité, con voz pero sen voto.

Comité de Partes

Representante Viticultores:
Dna. Xiana Domínguez Álvarez
Suplente Adegas Amedo S.L., en representación Dna. María Lorena Gai Novoa  

Representante Adegas:

Alma das Donas S.L., en representación D. Roberto Flaminni
Suplente Adega Algueira S.L., en representación Fernando González Riveiro  

Representante Consumidores:
D. Severino Rodríguez Díaz 
Suplente D. Victoriano Pérez Vázquez   

Representante Distribución:
D. Antonio Lorenzo Gay
Suplente D. Oscar Rodríguez González    

Representante Administración:

D. Raimundo Castaño Bascoy
Suplente D. Ana Fernández González   

Representante Consello Regulador:
Secretaria Dna. Merceces Martínez Fernández
Suplente Secretaria Dna. Marta Villén Sierra  


As partes integrantes do Comité son:
  • Un representante da Administración, ben sexa do INGACAL ou da Consellería competente en materia de agricultura, designado pola devandita Administración.
  • Un representante dos consumidores, designado polo Pleno do Consello Regulador
  • Un representante da distribución ou a restauración, designado polo Pleno do Consello Regulador    
  • Un representante de adegas, designado polo Pleno do Consello Regulador      
  • Un representante de viticultores, designado polo Pleno do Consello Regulador      
  • O Secretario do Consello Regulador en representación do mesmo (como suplente actuará o Secretario Suplente)

Todos os representantes, salvo o Secretario, renovaranse cada catro anos ou coincidindo coas eleccións ao Pleno do @Consello Regulador.

CONTACTO

Enderezo: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SíGUENOS EN: