Imprimir y PDF

Outras normas


RD 1363/2011, de 7 de octubre

Desarrollo de la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas

Descargar

RD 739/2015 Declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola

BOE 1 de agosto de 2015 Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.

Descargar

Decreto 158/2011, de 21 de julio: Documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas

Decreto polo que se ditan normas de aplicación sobre os documentos que acompañan o transporte de produtos vitivinícolas, os rexistros e as declaracións de determinadas prácticas no sector vitivinícola na Comunidade Autónoma de Galicia.

Descargar

Regulación del potencial de producción vitícola y aplicación de las medidas de apoyo 2014-2018 al sector vitícola

BOE 1 de agosto de 2015 Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

Descargar

Nota Informativa: Marco Sanitario e outros aspectos para a importación de alimentos e bebidas en EE UU

Descargar

Nota Informativa: Regulamentación de Estados Unidos sobre aditivos en alimentos

Descargar

Redución dos índices no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras

Orde HAP/660/2013, de 22 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2012 os índices de rendemento neto e o índice corrector por pensos adquiridos a terceiros aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

Descargar

Regulamento UE etiquetado en D.O.

DIARIO OFICIAL DA U.E. 02-06-2011. REGULAMENTO (UE) 538/2011 DA COMISI?N de 1 de xuño de 2011 que modifica o Regulamento (CE) 607/2009 polo que se establecen determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CE 479/2008 do Consello no que ten que ver coas denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, os termos tradicionais, o etiquetado e a presentación de determinados produtos vitivinícolas.

Descargar

Decreto que regula o potencial de produción vitícola de Galicia

Decreto do 7 do 12 da Consellería de Medio Rural que regula o potencial de produción vitícola de Galicia. Entre outros apartados, o decreto pretende favorecer a ordenación do territorio, regular dereitos de plantación e fomentar o emprego de variedades de vide certificadas. Neste novo decreto decláranse zonas vitícolas de Galicia de especial protección con medidas específicas, sobre todo, para a viticultura de montaña.

Descargar

CONTACTO

Enderezo: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SíGUENOS EN: