Imprimir y PDF

Outras normas


Etiquetado alimentos EEUU

Las bodegas que exportan a EEUU tienen que tener en cuenta la normativa de etiquetado de este país para los alimentos. En líneas generales se necesitan dos tipos de etiquetado obligatorio: -Etiquetado general -Etiquetado nutricional

Descargar

Información ao consumidor no etiquetado

Diario Oficial da UE de 22 do 11 do 2011. Regulamento da UE do 25 de outubro sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor no etiquetado.

Descargar

Regulamento respecto ao rexistro vitícola

Diario Oficial da Unión Europea. REGULAMENTO (CE) N o 436/2009 DA COMISI?N do 26 de maio de 2009 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Consello no que respecta ao rexistro vitícola, ás declaracións obrigatorias e á recopilación de información para o seguemento do mercado, aos documentos que acompañan ao transporte de produtos e aos rexistros que se deben de llevar no sector vitivinícola.

Descargar

Residuos Unión Europea

Descargar

Rexistro Xeral Sanitario Alimentos-Empresas Alimentarias

BOE 8 de marzo. Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. Real Decreto 191/2011, de 18 de febreiro, sobre Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos.

Descargar

Actualización sustancias activas produción viñedo

DOGA 23 de xullo. Resolución do 17 de xullo 2009. A Dirección Xeral de Produción Agropecuaria actualiza algunhas substancias activas incluídas no Regulamento Técnico Específico de Produción Integrada de Viñedo.

Descargar

Regulamento único para as OCM

Diario Oficial da U.E. 17-06-2009. Regulamento que modifica o regulamento C.E. polo que se crea unha organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas. Regulamento único para as OCM.

Descargar

Estrutura Orgánica C. Medio Rural

Decreto do 4 de xuño publicado en DOGA 12 de xuño. Estrutura orgánica da Consellaría do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria.

Descargar

PROTECCIÓN DAS D.O.

Diario Oficial da U.E. 3 de xullo, modificación do regulamento que establece as disposicións de aplicación do regulamento 510/2006 do Consello sobre a protección das indicacións xeográficas e das Denominacións de Orixe dos produtos agrícolas e alimentarios.

Descargar

CONTACTO

Enderezo: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España

info@ribeirasacra.org (+34) 982 410 968

SíGUENOS EN: